authorship testing tool

URL to run authorship algorithm for: